Contact

Kontakt info

Phone: +381-60-55-33-666

Email: hvala.kozmetika@gmail.com

PR Hvala kozmetika
R. Halilovića 32
Novi Pazar
Matični br: 65438704
PIB: 111475518
Račun: Aik banka
105-111197-21
Tel: 060 55 33 666
hvala.kozmetika@gmail.com

Reci Hvala!